-->

Chuyển từ lao động hợp đồng sang viên chức, hệ số lương có được giữ nguyên không?

Trong trường hợp của anh (chị), đã được xét tuyển vào biên chế, chứ không phải bị thuyên chuyển theo một quyết định hành chính, do đó hệ số lương của anh (chị) sẽ không được giữ nguyên

Hỏi: Tôi là kỹ thuật viên hệ trung cấp. Tôi làm việc theo chế độ nhân viên hợp đồng của Bệnh viên từ 01/10/2005 đến nay. Bậc lương đang là 2,46. Nay bệnh viện xét tuyển tôi vào biên chế thì bậc lương của tôi được hưởng ớ mức nào, tôi có được giữ bậc lương đang hưởng hay quay lại bậc lương ban đầu năm 2005 là 1.86? (Hà Mạnh Cường - Bắc Ninh).

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nghiêm Thị Hà Phương - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 15 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn về tuyển dụng,ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức:

Khi viên chức chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập mới, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải ký kết hợp đồng làm việc với viên chức và thực hiện chế độ tiền lương phù hợp trên cơ sở căn cứ vào năng lực, trình độ đào tạo, quá trình công tác, diễn biến tiền lương và thời gian đóng bảo hiểm xã hội của viên chức”.

Theo quy định trên, nếu viên chức chuyển công tác đến đơn vị khác theo một quyết định hành chính thì hệ số lương cũ sẽ được giữ nguyên. Tuy nhiên, trong trường hợp của anh (chị), đã được xét tuyển vào biên chế, chứ không phải bị thuyên chuyển theo một quyết định hành chính, do đó hệ số lương của anh (chị) sẽ không được giữ nguyên (hệ số là 2.46).

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.