-->

Cách tính lương từ bậc trung cấp sang đại học

Việc xếp lương khi chuyển loại công chức, viên chức được quy định tại khoản 3, Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007.

Hỏi: Đề nghị luật sư tư vấn về quy định chuyển hệ số lương bậc trung cấp sang bậc đại học.

Trường hợp cụ thể của tôi như sau: Tôi đang ở hệ số lương 2.26 bậc trung cấp. Đến tháng 07/2016 tôi đến kỳ hạn tăng lương lên bậc 4 trung cấp là 2.46. Tôi được cấp bằng đại học vào ngày 29/04/2016. Vậy nếu tôi để tăng lương lên bậc 4 trung cấp rồi mới đưa bằng đại học vào để phiên sang hệ số của đại học được không? Nếu khi nâng được hệ số lên bậc 4 trung cấp là 2.46, rồi tôi mới đưa bằng đại học vào để ăn lương theo bằng đại học thì hệ số lương của tôi sẽ là bao nhiêu? (Thùy Dương - Cần Thơ)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật sư Nguyễn Thị Yến - Trưởng nhóm Tư vấn pháp luật trực tuyến của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Thứ nhất, về quy định xếp lương khi chuyển loại công chức, viên chức.

Việc xếp lương khi chuyển loại công chức, viên chức được quy định tại khoản 3, Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/05/2007, như sau: Trường hợp công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn và điều kiện được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển loại công chức, viên chức từ loại A0 sang loại A1; từ loại B, loại C sang loại A (gồm A0 và A1) hoặc từ loại C sang loại B, thì thực hiện như cách xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức hướng dẫn tại khoản 1, Mục II Thông tư này, như sau: “Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ”.

Thứ hai, về trường hợp cụ thể của anh (chị) hỏi.

Về thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới: Do chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ (2,46 – 2,34 = 0,12 ) nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ (chênh lệch giữa 2 bậc lương liền kề là 0,20), nên thời gian xét nâng lương của anh (chị) được tính kể từ ngày hưởng lương 2,26 bậc trung cấp.

Một là, anh (chị) đang hưởng theo hệ số 2,26 , mốc thời gian nâng lương lần sau được tính từ 07/2013 và đến ngày 07/2016, bạn được nâng lương theo niên hạn,với hệ số lương 2.46, mốc thời gian nâng lương lần sau được tính từ 07/2016.

Hai là, nếu anh (chị) đã có bằng đại học, anh (chị) làm hồ sơ chuyển loại từ loại B (trung cấp) sang loại A1 (đại học) thì lương của anh (chị) như sau: Từ hệ số lương 2.26 , mốc thời gian nâng lương lần sau được tính từ 07/2013, chuyển sang lương giáo viên theo loại A1, bậc 1, hệ số lương 2.34, mốc thời gian nâng lương lần sau được tính từ 07/2013.

Như vậy, đến tháng 07/2016, anh (chị) sẽ được nâng lương theo niên hạn từ bậc 1 lên bậc 2 của loại A1.

Ba là, về diễn biến lương cùa anh (chị), nếu
chờ nâng lương của loại B vào tháng 07/2016.

Nếu chờ nâng lương của loại B vào tháng 07/2016. thì
diễn biến lương cùa anh (chị) sẽ như sau:

- Vào tháng 07/2016, anh (chị) hưởng hệ số 2,46;

- Anh (chị) sẽ được xem xét chuyển loại từ B sang A1: Từ bậc 4 loại B, hệ số lương 2,46, mốc nâng lương 07/2016. Sang bậc 2 loại A1, hệ số 2,67, mốc nâng lương 07/2016.

Như vậy, anh (chị) nên nộp bằng đại học cho đơn vị để làm làm thủ tục nâng bậc lương đại học trước.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.