Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì mã số thuế có thay đổi không?

Mã số doanh nghiệp tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp và không được cấp lại cho tổ chức, cá nhân khác. Khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động thì mã số doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực.

Hỏi: Công ty chúng tôi dự định chuyển từ loại hìnhnh công ty cổ phần (CP) sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hai thành viên. Đề nghị Luật sư tư vấn, khi thay đổi loại hình doanh nghiệp thì mã sốố thuế́ của công ty tôi có bị thay đổi hay không? (Nguyễn Văn Cường - Nghệ An)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Khoản 1, Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về mã số thuế doanh nghiệp như sau: “1. Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp.2. Mã số doanh nghiệp tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp và không được cấp lại cho tổ chức, cá nhân khác. Khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động thì mã số doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực".

Điểm a, Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 80/2012/TT - BTC ngày 22/5/2012 hướng dẫn Luật quản lý thuế về đăng ký thuế của Bộ tài chính, như sau: "… Mã số thuế của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được giữ nguyên. Đối với doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, mã số thuế đồng thời là mã số doanh nghiệp”.

Như vậy, mã số doanh nghiệp là yếu tố gắn liền với doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp chỉ được cấp một mã số duy nhất. Cũng theo quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP (nêu trên) thì mã số doanh nghiệp cũng đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp. Mã số này theo doanh nghiệp xuyên suốt trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, chỉ doanh nghiệp chấm dứt hoạt động thì mã số này mới chấm dứt hiệu lực.

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một trong các trường hợp tái cấu trúc lại doanh nghiệp. Việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp không làm chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp, mà chỉ là sự chuyển sang một mô hình hoạt động khác. Vì vậy, căn cứ vào các quy định của pháp luật, khi doanh nghiệp của anh (chị) chuyển đổi loại hình từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần thì không phải thay đổi mã số doanh nghiệp (đồng thời là mã số thuế).

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.