-->

Đổi loại hình công ty có phải thay mã số doanh nghiệp không?

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp không làm chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp, mà chỉ là sự chuyển sang một mô hình hoạt động khác. Vì vậy, không phải thay đổi mã số doanh nghiệp và mã số thuế.

Hỏi: Hiện nay Công ty tôi muốn chuyển từ loại hình công ty cổ phần sang loại hình Công ty TNHH hai thành viên. Đề nghị luậttư vấn, khi thay đổi loại hình doanh nghiệp thì mã số thuếuế của công ty tôi có thay đổi hay không ? (Nguyễn Văn Cường - Nghệ An)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Tổ tư vấn luật Doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Khoản 1, 2 Điều 8, Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2014 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về mã số thuế doanh nghiệp như sau:

“1. Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp.

2. Mã số doanh nghiệp tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp và không được cấp lại cho tổ chức, cá nhân khác. Khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động thì mã số doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực."

Theo quy định trên của pháp luật thì mã số doanh nghiệp là yếu tố gắn chặt với doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp chỉ được cấp một mã số duy nhất, và theo quy định mới của Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì mã số doanh nghiệp cũng đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp. Mã số này theo doanh nghiệp xuyên suốt trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, chỉ doanh nghiệp chấm dứt hoạt động thì mã số này mới chấm dứt hiệu lực.

Điểm a khoản 3 Điều 3Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật quản lý thuế về đăng ký thuế của Bộ tài chính quy định:“…Mã số thuế của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được giữ nguyên. Đối với doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, mã số thuế đồng thời là mã số doanh nghiệp.”

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một nội dung của tái cấu trúc lại doanh nghiệp, được thực hiện theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, cụ thể là Luật Doanh nghiệp 2014. Theo đó, doanh nghiệp sẽ chuyển đổi từ hình thức hoạt động này sang hình thức hoạt động khác, cùng với đó là sự thay đổi của các vấn đề pháp lý và hoạt động liên quan đến doanh nghiệp. Việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp không làm chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp, mà chỉ là sự chuyển sang một mô hình hoạt động khác. Vì vậy căn cứ vào các quy định trên, khi doanh nghiệp bạn chuyển đổi loại hình từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần thì không phải thay đổi mã số doanh nghiệp và mã số thuế.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.