-->

Chủ sở hữu xe phải bồi thường khi người mượn xe gây tai nạn?

Tư vấn pháp luật: Chủ sở hữu xe phải bồi thường khi người mượn xe gây tai nạn?, của công ty Luật TNHH Everest nhằm phổ biến kiến thức pháp luật.

Em trai tôi (đã có bằng lái) mượn xe của tôi gây tai nạn giao thông và bỏ trốn. Nay Công an triệu tập tôi tới làm việc vì tôi là chủ sở hữu chiếc xe đó. Đề nghị Luật sư tư vấn tôi có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại với người bị hại không?(Phạm Trà – Thanh Hóa).

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Trần Thị Yến – Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:


Điều 604 Bộ luật Dân sự 2005 (BLDS) quy định Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại:

1. Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.
2. Trong trường hợp pháp luật quy định người gây thiệt hại phải bồi thường cả trong trường hợp không có lỗi thì áp dụng quy định đó.”
Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng quy định: “Theo quy định tại Điều 604 BLDS, về nguyên tắc chung thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng chỉ phát sinh khi có đầy đủ các yếu tố sau đây:
1.1. Phải có thiệt hại xảy ra.
1.2. Phải có hành vi trái pháp luật.
1.3. Phải có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi trái pháp luật. Thiệt hại xảy ra phải là kết quả tất yếu của hành vi trái pháp luật và ngược lại hành vi trái pháp luật là nguyên nhân gây ra thiệt hại.
1.4. Phải có lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý của người gây thiệt hại.
Như vây, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng chỉ phát sinh khi có đủ các yếu tố quy định tại Điều 604 BLDS được hướng dẫn chỉ tiết tại Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP. Trong trường hợp này, nếu người gây tai nạn giao thông là em trai của chị, và chị chỉ là chủ sở hữu chiếc xe gây tai nạn (không có hành vi vi phạm nào khác), đối chiếu với quy định trên, chị hoàn toàn không có hành vi trái pháp luật và cũng không có lỗi đối với thiệt hại xảy ra. Bởi vậy, chị không có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật hành chính mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.