Chồng giấu vợ vay tiền, vợ có phải trả nợ?

Chồng vay tiền, vợ không biết. Nhưng vợ vẫn có nghĩa vụ liên đới trả số tiền đó khi số tiền đó sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu cảu gia đình quy định tại Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 ...

Hỏi: Chuẩn bị ly hôn, tôi được biết chồng tôi có vay ngân hàng một khoản tiền lớn, tôi không biết gì về khoản nợ này. Hiện nay, chồng tôi không có khả năng để trả số nợ đó. Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi có phải chịu trách nhiệm trả số nợ đó hay không? (Thanh Mai – Hải Phòng)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Dư Hồng Nhung - Tổ tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình của Công ty LuậtTNHH Everest - trả lời:

Điều 37Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định như sau:

“Trách nhiệm liên đới của vợ, chồng
2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này” (khoản 2 Điều 27)

“Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng
Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:
1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;
2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;
3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;
4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;
5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;
6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.”

Căn cứ quy định pháp luật nêu trên, nếu khoản vay do chồng chị vay nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình, sẽ được xác định là nghĩa vụ chung của vợ chồng, chị và chồng chị sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới trong việc trả nợ cho Ngân hàng.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.