-->

Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, có phải công chứng không?

Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Nếu tài sản chung cần chia là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì bạn cần tiến hành thủ tục công chứng theo quy định pháp luật tại Văn phòng công chứng hoặc Uỷ ban nhân dân xã.

Hỏi: Vợ chồng tôi muốn chia tài sản chung để phục vụ yêu cầu kinh doanh riêng của mỗi người. Xin cho biết văn bản chia tài sản chung phải có nội dung gì? Có phải công chứng hay không? (Đỗ Vũ Hà - Hà Nội).

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Vương Tùng Anh - Tổ tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Căn cứ tại Điều 29 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và Điều 6 Nghị định số 70/2001/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình thì: trong trường hợp vợ chồng bạn đầu tư kinh doanh riêng hoặc có lý do chính đáng khác và không nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ về tài sản thì vợ chồng bạn có thể thỏa thuận chia tài sản chung. Việc thoả thuận chia tài sản chung của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân phải được lập thành văn bản và phải ghi rõ các nội dung sau: - Lý do chia tài sản; - Phần tài sản chia (bao gồm bất động sản, động sản, các quyền tài sản); trong đó cần mô tả rõ những tài sản được chia hoặc giá trị phần tài sản được chia; - Phần tài sản còn lại không chia, nếu có; - Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung; - Các nội dung khác, nếu có".

Văn bản thoả thuận chia tài sản chung của vợ chồng phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập văn bản và phải có chữ ký của cả vợ và chồng; văn bản thoả thuận có thể có người làm chứng hoặc được công chứng, chứng thực theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp vợ, chồng không thoả thuận được về việc chia tài sản chung, thì cả hai bên hoặc một bên có quyền yêu cầu Toà án giải quyết. Nếu tài sản chung cần chia là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì bạn cần tiến hành thủ tục công chứng theo quy định pháp luật tại Văn phòng công chứng hoặc Uỷ ban nhân dân xã.

Lưu ý: Hậu quả pháp lý của việc chia tài sản chung được quy định tại Điều 30 Luật hôn nhân và gia đình và Điều 8 Nghị định số 70/2001/NĐ-CP, cụ thể là: hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản đã được chia thuộc sở hữu riêng của mỗi người; thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, nếu vợ chồng không có thỏa thuận khác.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật hợp đồng mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.