-->

Cha mẹ quản lý tài sản do con được hưởng thừa kế thế nào?

Cha mẹ không quản lý tài sản riêng của con trong trường hợp con đang được người khác giám hộ; người tặng cho tài sản hoặc để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con đã chỉ định người khác quản lý tài sản đó hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Hỏi: Mẹ tôi mất có để lại di chúc: cho con trai tôi mảnh đất và mảnh đất đó sẽ do anh của mẹ tôi quản lý cho đến khi con tôi đủ 18 tuổi. Con tôi hiện nay mới 14 tuổi. Đề nghị luật sư tư vấn, con tôi có quyền có tài sản riêng không? Vợ chồng tôi có thể quản lý mảnh đất mà con tôi được thừa kế đó không hay con tôi có thể tự quản lý? (Trúc Nhân - TP. Hồ Chí Minh).

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Mỹ Linh -Công ty LuậtTNHH Everest - trả lời:

Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 (Luật HN&GĐ) quy định như sau:

- Quyền có tài sản riêng của con: "Con có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của con bao gồm tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thu nhập do lao động của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con và thu nhập hợp pháp khác. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của con cũng là tài sản riêng của con” (khoản 1 Điều 75).

- Quản lý tài sản riêng của con: "1. Con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý;... 3. Cha mẹ không quản lý tài sản riêng của con trong trường hợp con đang được người khác giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự; người tặng cho tài sản hoặc để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con đã chỉ định người khác quản lý tài sản đó hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật” (khoản 1, khoản 3 Điều 76).

Mảnh đất mà còn ảnh (chị) được thừa kế từ người bà là tài sản riêng của con anh (chị). Vì con anh (chị) chưa đủ 15 tuổi nên không thể tự quản lý tài sản riêng của mình. Trong thư, ảnh (chị) cho biết di chúc đã chỉ định rõ người quản lý tài sản không phải là anh (chị). Do đó trong trường hợp này, ảnh (chị) không thể quản lý tài sản mà còn ảnh (chị) được hưởng thừa kế.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.