-->

Bố đang hưởng lương hưu chết thì ai được hưởng trợ cấp tuất?

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người đang hưởng lương hưu chết thì thân nhân của họ nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội để được giải quyết chế độ tử tuất.

Hỏi: Cho tôi hỏi, bố tôi đang hưởng lương hưu hàng tháng, khi bố tôi mất, mẹ tôi chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng mà chỉ có bà tôi được hưởng. Vậy nay mẹ tôi đã đủ tuổi theo quy định của pháp luật thì có làm được thủ tục hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không? (Vũ Văn Huy - Hải Phòng)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lương Thị Anh Thư - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 112. Giải quyết hưởng chế độ tử tuất - Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

"1. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng chết thì thân nhân của họ nộp hồ sơ quy định tại Điều 111 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bị chết thì thân nhân nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 111 của Luật này cho người sử dụng lao động.

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ thân nhân của người lao động, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 111 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho thân nhân của người lao động. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do."

Như vậy, chế độ tử tuất sẽ áp dụng cho những đối tượng đủ điều kiện tại thời điểm Cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết. Do vậy, những thân nhân của người chết đủ điều kiện hưởng chế độ tử tuất sau thời điểm cơ quan bảo hiểm ra quyết định giải quyết chế độ tử tuất sẽ không thuộc trường hợp được áp dụng để hưởng chế độ này.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.