-->

Bị xử lý hình sự, công chứng viên sẽ bị rút thẻ hành nghề

Công chứng viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp như: Không còn đủ tiêu chuẩn công chứng viên theo quy định tại Điều 8 của Luật Công chứng, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, kiêm nhiệm công việc thường xuyên khác....

Hỏi: Do vi phạm pháp luật, em tôi đang là công chứng viên bị Tòa kết án 02 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Gia đình tôi rất lo lắng, không rõ trong thời gian chấp hành hình phạt tù, em của tôi bị miễn nhiệm hay tạm đình chỉ hành nghề công chứng hay không? (Đặng Hồng Sơn - Bắc Giang)

c
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Tâm - Tổ tư vấn pháp luật hành chính của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Khoản 2 Điều 15 Luật công chứng năm 2014 quy định như sau: “Công chứng viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây: a) Không còn đủ tiêu chuẩn công chứng viên theo quy định tại Điều 8 của Luật này; b) Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; c) Kiêm nhiệm công việc thường xuyên khác; d) Không hành nghề công chứng trong thời hạn 02 năm kể từ ngày được bổ nhiệm công chứng viên hoặc không hành nghề công chứng liên tục từ 12 tháng trở lên; đ) Hết thời hạn tạm đình chỉ hành nghề công chứng quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật này mà lý do tạm đình chỉ hành nghề công chứng vẫn còn; e) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính đến lần thứ hai trong hoạt động hành nghề công chứng mà còn tiếp tục vi phạm; bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên đến lần thứ hai mà còn tiếp tục vi phạm hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc; g) Bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án; h) Thuộc các trường hợp không được bổ nhiệm công chứng viên quy định tại Điều 13 của Luật này tại thời điểm được bổ nhiệm”.

Điều 5 Thông tư 06/2015/TT-BTP của Bộ tư pháp ban hành ngày 15 tháng 06 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng quy định như sau: "1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định miễn nhiệm công chứng viên theo quy định tại khoản 4 Điều 15 của Luật công chứng, hoặc trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức hành nghề công chứng theo quy định tại khoản 3 Điều 35 của Luật công chứng, Sở Tư pháp nơi công chứng viên đăng ký hành nghề xóa đăng ký hành nghề, ra quyết định thu hồi Thẻ công chứng viên và gửi quyết định này cho người bị thu hồi Thẻ, tổ chức hành nghề công chứng nơi người đó hành nghề và Bộ Tư pháp, đồng thời đăng tải thông tin về việc thu hồi Thẻ trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp".

Như vậy, theo quy định của pháp luật, em của anh (chị) bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nên anh (chị) thuộc trường hợp bị miễn nhiệm hành nghề công chứng. Ngoài ra, khi bị miễn nhiệm hành nghề công chứng thì em của anh (chị) sẽ bị thu hồi thẻ hành nghề.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật hành chính mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.