-->

Bao nhiêu tuổi được coi là người lao động?

Thuê người lao động dưới 18 tuổi cần phải đáp ứng điều kiện: được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của NLĐ, ...

Hỏi: Tôi mở xưởng làm hoa giấy có thuê học sinh cấp 3 độ tuổi 16, 17 tuổi. Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi có được thuê người dưới 18 tuổi để làm việc hay không? Nếu được thì cần lưu ý những điều gì?(Lê Thị Hà – Hà Nội)

v

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7): 1900 6198

Luật gia Nguyễn Tùng Hoa - Công ty Luật TNHH Everest- trả lời:

Bộ luật Lao động năm 2012 (BLLĐ) quy định:
“Người lao động (NLĐ) là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ), được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động (NSDLĐ)” (khoản 1 Điều 3)

“Trước khi nhận NLĐ vào làm việc, NSDLĐ và NLĐ phải trực tiếp giao kết HĐLĐ.
Trong trường hợp NLĐ từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết HĐLĐ phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của NLĐ. (khoản 1 Điều 18)

“NLĐ chưa thành niên là NLĐ dưới 18 tuổi” (Điều 161)

“1. NSDLĐ chỉ được sử dụng NLĐ chưa thành niên vào những công việc phù hợp với sức khoẻ để bảo đảm sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách và có trách nhiệm quan tâm chăm sóc NLĐ chưa thành niên về các mặt lao động, tiền lương, sức khoẻ, học tập trong quá trình lao động. 2. Khi sử dụng NLĐ chưa thành niên, NSDLĐ phải lập sổ theo dõi riêng, ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, công việc đang làm, kết quả những lần kiểm tra sức khoẻ định kỳ và xuất trình khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu” (Điều 162)

“1. Không được sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc chỗ làm việc, công việc ảnh hưởng xấu tới nhân cách của họ theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (BLĐ-TB&XH) chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành
2. Thời giờ làm việc của NLĐ chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không được quá 08 giờ trong 01 ngày và 40 giờ trong 01 tuần. Thời giờ làm việc của người dưới 15 tuổi không được quá 04 giờ trong 01 ngày và 20 giờ trong 01 tuần và không được sử dụng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm
3. Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm trong một số nghề và công việc theo quy định BLĐ-TB&XH” (Điều 163)

Như vậy, người 16, 17 tuổi đã được xem là NLĐ và được giao kết HĐLĐ theo khoản 1 Điều 3 BLLĐ. Tuy nhiên, trường hợp NLĐ từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết HĐLĐ phải tuân theo quy định của pháp luật quy định tại khoản 1 Điều 18, Điều 162, Điều 163 BLLĐ.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.