Áp dụng lương cơ sở 1.050.000đ sau ngày 30.06.2013 có đúng quy định?

Mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng áp dụng từ ngày 01.05.2012 đến ngày 30.06.2013, nhưng kể từ ngày kể từ ngày 01.07.2013 mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng được sử dụng để tính các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở

Hỏi: Tôi là viên chức nghỉ hưu từ ngày 01.01.2015. Tuy nhiên, Cơ quan BHXH chỉ tính lương hưu cho tôi căn cứ trên mức lương cơ sở là 1.050.000 đồng, trong khi tôi được biết, mức lương cơ sở hiện nay là 1.150.000 đồng/tháng. Đề nghị luật sư tư vấn, việc BHXH tính lương hưu cho tôi như trên có đúng không? (Lương Đắc, Quảng Ninh).
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật sư Phạm Ngọc Minh - Công ty Luật TNHH Everest trả lời:

Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12.04.2012 quy định về mức lương tối thiểu chung (Nghị định 31/2012/NĐ-CP) quy định: “Mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 01.05.2012 là 1.050.000 đồng/tháng” (Điều 1).

Nghị định 66/2013/ NĐ- CP ngày 27.06.2013 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức lực lượng vũ trang (Nghị định 66/2013/NĐ-CP), quy định:

“1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:
a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;
b) Tính mức hoạt động phí theo quy định của pháp luật;
c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.
2. Từ ngày 01.07.2013 mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng.
3. Mức lương cơ sở được điều chỉnh trên cơ sở khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước” (Điều 3).

“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2013.
2. Mức lương cơ sở quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 và thay thế mức lương tối thiểu chung quy định tại các văn bản về chế độ tiền lương và các chế độ khác có liên quan đến tiền lương của cơ quan có thẩm quyền” (Điều 5).
Như vậy, mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng áp dụng từ ngày 01.05.2012 đến ngày 30.06.2013, nhưng kể từ ngày kể từ ngày 01.07.2013 mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng được sử dụng để tính các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở, đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.