-->

Ai là người có thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động?

Người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều lệ của doanh nghiệp hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp có thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động.

Hỏi: Trong công ty cổ phần của tôi, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luậtt, nhưng theo Luật Doanh nghiệp, Tổng Giám đốc là người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh và có quyền tuyển dụng lao động. Đề nghị Luật sư tư vấn, ai là người trực tiếp ký kếtt hợp đồng với người lao động? (Vũ Thị Bích Ngọc - Vũng Tàu)

 Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Phương - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điểm a khoản 1 Điều 14 Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định 44/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về Hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động có thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động trong đó có:

"a) Bên người sử dụng lao động: Người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều lệ của doanh nghiệp hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp".

Điều 13 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

"1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp".

Điểm g khoản 3 Điều 157 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định như sau:

"3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây: g) Tuyển dụng lao động".

Như vậy, căn cứ vào các quy định pháp luật trên, trong công ty cổ phần người đại diện theo pháp luật của công ty có thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động với người lao động hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác ký kết hợp đồng lao động với người lao động. Theo như anh (chị) trình bày, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty anh (chị) nên Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền theo pháp luật có thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động (có thể là Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc,..).


Khuyến nghị:
  1. Để nhận được những tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198 hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.