-->

Ai ký chốt sổ bảo hiểm cho người lao động khi thay đổi người đại diện công ty?

Điều 47 Bộ luật lao động 2012 về việc thanh toán các khoản liên quan cũng như việc chốt sổ bảo hiểm cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Hỏi: Năm 2008 tôi đã đóng đủ 12 tháng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định của nhà nước và phòng bảo hiểm đã chốt sổ nhưng người sử dụng lao động lại chưa ký và đóng dấu. Hiện nay đã thay thủ trưởng mới. Đề nghị Luật sư tư vấn, năm 2008 thủ trưởng mới có ký đóng dấu được không hay phải tìn thủ trưởng cũ để ký? (Gia Thành - Ninh Bình)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phùng Thị Huyền - Tổ tư vấn pháp luật lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định của Bộ luật lao động 2012 về việc thanh toán các khoản liên quan cũng như việc chốt sổ bảo hiểm cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

"1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động. 2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày. 3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động. 4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán". (Điều 47)

Đồng thời, việc ký và đóng dấu chốt sổ bảo hiểm cho người lao động thuộc thẩm quyền của ai được quy định rất rõ trong bảo điều lệ của công ty.

Trong trường hợp trên của anh (chị), người có thẩm quyền ký (thủ trưởng) đã nghỉ việc và đã có thủ trưởng mới thay thế. Tuy nhiên, pháp nhân này vẫn tồn tại nên thủ trưởng mới – tức là người đại diện theo pháp luật của công ty hiện nay vẫn có trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm xã hội để trả cho người lao động vì công ty chưa hoàn thành trách nhiệm này với người lao động.

Như vậy, tại thời điểm năm 2008 đã có thủ trưởng mới thay thế nên thủ trưởng mới này vẫn có quyền cũng như trách nhiệm của thủ trưởng cũ, nên đương nhiên khi ký chốt sổ bảo hiểm cho người lao động chỉ cần thủ trưởng mới ký và đóng dấu là được.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.