Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu Thủ tục thông báo về người nước ngoài đến làm việc và báo cáo định kỳ tình sử dụng lao động nước ngoài của doanh nghiệp với Sở lao động thương binh & xã hội để quý vị tham khảo.