Theo quy định của Luật hôn nhân gia đình 2014 thì mọi hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình phải được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.