Trường hợp Công ty cổ phần tách thành hai công ty phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hoá đơn giá trị gia tăng.

Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt áp dụng và các quy định khác liên quan, cụ thể trong Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Tội tham ô tài sản được quy định tại Điều 278 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính. Người yêu cầu chứng thực phải xuất trình bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực...

Điều 18 Thông tư 80/2012/TT-BTC quy định về chuyển đơn vị trực thuộc thành độc lập.

Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ được quy định trong Bản quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ số 600 (The Uniform Customs and Practice for documentary Credits UCP 600).

Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh,

Tư vấn pháp luật chứng từ khấu trừ thuế...

Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp.