Bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài hoặc quyết định của Trọng tài nước ngoài chỉ được thi hành tại Việt Nam sau khi được Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp Tòa án giao quyết định ly hôn thuận tình cho người khác.