-->

Việc tặng, cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Trình tự, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 148 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

Hỏi:Vợ chồng tôi có thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Nay muốn chia thửa đất thành ba thửa nhỏ, giữ lại một thửa để làm nhà ở; cho con gái đã lập gia đình một thửa và bán một thửa. Chúng tôi cần thực hiện thủ tục gì để đạt được ý muốn trên? Các thửa đất chia ra có được cấp sổ đỏ riêng? (Đỗ Hữu Thành)
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Thạc sĩ, Luật sư Phạm Ngọc Minh -Công ty Luật TNHH Everest- trả lời:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các giao dịch về quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở đều phải lập thành văn bản và phải được công chứng. Vấn đề ông Đỗ Hữu Thành hỏi, dự kiến thực hiện gồm hai phần việc: chuyển nhượng và cho tặng quyền sử dụng đất (QSDĐ).

Trình tự, thủ tục chuyển QSDĐ được quy định tại Điều 148 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai (Nghị định 181), cụ thể như sau: Bên nhận chuyển nhượng QSDĐ nộp một (01) bộ hồ sơ gồm: Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ; giấy chứng nhận QSDĐ hoặc một trong các loại giấy tờ về QSDĐ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).

Việc chuyển nhượng QSDĐ được thực hiện như sau: a) Trong thời hạn không quá bốn (04) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận; b) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm thông báo cho bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính; c) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có đất có trách nhiệm trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Trình tự, thủ tục tặng cho QSDĐ được quy định tại Điều 152 Nghị định 181 với các bước cơ bản tương tự trình tự, thủ tục chuyển nhượng QSDĐ đã nêu trên. Tuy nhiên, về nghĩa vụ tài chính, việc giao dịch quyền sở hữu nhà, QSDĐ giữa các đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân (vợ với chồng, cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ...) được miễn thuế thu nhập cá nhân. Theo quy định tại khoản 1, Điều 3, Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội: "Thửa đất được hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên và có diện tích không nhỏ hơn 30 m2/thửa thì được tách thửa và được cấp giấy chứng nhận". Căn cứ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai nêu trên, ông Đỗ Hữu Thành có thể áp dụng, thực hiện ý định của mình.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.