-->

Tự ý nghỉ việc không tuân thủ thời hạn báo trước có phải bồi thường?

Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

Hỏi: Tôi làm việc tại công ty Q.T đã được 05 năm với hợp đồng không xác định thời hạn. Hiên tại tôi tìm được công việc khác nên đã làm đơn xin nghĩ việc. Tuy nhiên, ban giám đốc không chấp nhận và bắt tôi phải tiếp tục làm việc theo đúng thời hạn báo trước là 45 ngày theo quy định của pháp luật.Đề nghLuật sư tư vấn, nếu tôi không tuân thủ thời hạn báo trước có phải bồi thường không? (Quang Hải - Hà Tĩnh)
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật lao động - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 37 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động như sau:
“Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này”. (khoản 3)

Điều 41 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật như sau: “Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định tại các điều 37, 38 và 39 của Bộ luật này”.

Điều 43 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật như sau:
“1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.
2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.
3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này”.

Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật, việc anh (chị) không tuân thủ quy định về thời hạn báo trước thì việc đơn phương chấm dứt hợp đồng của anh (chị) sẽ trở thành đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Khi đó, anh (chị) phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định tại điều 43 Bộ luật Lao động năm 2012 khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.