-->

Tư vấn về trường hợp đăng ký nuôi con nuôi

Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi; b) Được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.3. Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng.

Hỏi: Tôi có nuôi một cháu ruột khi mẹ nó mất đến nay đã 17 năm nhưng không có làm giấy làm con nuôi. Nay cha nó mất nó đã 20 tuổi đang học đại học, tôi không chồng con, tôi muốn làm giấy tờ cho nó làm con nuôi, để sau này tôi muốn để lại toàn bộ tài sản của tôi cho nó, không bị tranh chấp. Vậy tôi phải làm sao để hợp thức tài sản về sau? (Nguyễn Hòa - Bắc Ninh)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phan Thùy Dung - Tổ tư vấn pháp luật Hôn nhân và Gia đình của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 8 Luật Nuôi con nuôi năm 2010 về người được nhận làm con nuôi thì:“1. Trẻ em dưới 16 tuổi;2. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi;b) Được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.3. Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng".

Điều 669 Bộ luật dân sự năm 2005 thì:“Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; 2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động".

Như vậy, vì cháu của bạn đã 20 tuổi nên bạn không được làm thủ tục đăng ký nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật. Vì vậy, bạn chỉ có thể để lại tài sản của mình cho cháu qua việc viết di chúc. Tuy nhiên, nếu cha mẹ bạn còn sống thì bạn không thể để lại toàn bộ tài sản của mình cho cháu được.Còn nếu cha mẹ bạn đều đã mất thì bạn hoàn toàn có thể để toàn bộ tài sản của mình cho cháu ruột được.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Hôn nhân và Gia đình mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.