-->

Tư vấn về thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng

Điều 179 Luật đất đai 2013 quy định quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất.

Hỏi: Trong giấy chứng nhận QSDĐ cấp năm 2005 cho cá nhân có ghi Nguồn gốc sử dụng đất: "Nhà nước công nhận QSDD như nhà nước giao đất không thu tiền * Nhận QSDĐ do chuyển nhượng QSDĐ * Chuyển mục đích sử dụng đất".Trong giấy chứng nhận QSDĐ cấp năm 2005 cho Doanh nghiệp tư nhân có ghi Nguồn gốc sử dụng đất: "Nhà nước công nhận QSDD như nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất * Nhận QSDĐ do chuyển nhượng , đã nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất và Chuyển sang Doanh nghiệp". Vậy Luật sư giúp tôi giải thích về vấn đề trên? ( Minh Vũ - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lê Thị Hồng Sơn - Tổ tư vấn pháp luật Bất động sản của Công ty Luật Everest - trả lời:

Khoản 1 điều 179 Luật đất đai 2013 quy định quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất:

"1.Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức; đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; đất nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế thì có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
g) Thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật;
Do đó đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không phải đất thuê trong đó bao gồm cả trường hợp sử dụng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và giao đất không thu tiền sử dụng đất được quyền thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng.
Khoản 2 Điều 173 Luật đất đai 2013 quy định:

2. Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất không có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bên cạnh đó tại điểm d khoản 2 Điều 174 quy định:

2. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê ngoài quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có các quyền sau đây:d) Thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam".

Như vậy đối với trường hợp tổ chức nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất không có quyền thế chấp quyền sử dụng đất, đối với trường hợp tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử đụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất hàng năm có quyền thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng.
Khuyến nghị:

1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.