-->

Tư vấn về số ngày nghỉ và tiền đóng BHXH

Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục.

Hỏi: Em làm việc tại công ty tư nhân nước ngoài có ông chủ là người Đài Loan, trụ sở chính đặt tại Hà Nội.Năm đầu tiên em làm thì công ty nói làm một năm được nghỉ 03 ngày phép trong khi đó hàng tuần em vẫn phải đi làm 07 ngày không được nghỉ ngày nào cả. Nhưng hết năm 2014 em không nghỉ phép và nghĩ rằng phép đó để dành 2015 rồi nghỉ nhưng không cho nghỉ dồn như thế. Sang năm 2015, công ty bảo làm 02 năm thì được nghỉ 05 ngày phép.Và vấn đề nữa là công ty trả lương cơ bản cho em là 2,889 triệu trong khi mức đóng BHXH mà em đóng lại là 3,317triệu x 10,5%. Em hỏi thì công ty trả lời đóng bảo hiểm cho em theo mức ngoài Hà Nội (em làm chi nhánh trong Vinh).Vậy, công ty em quy định nghỉ phép năm và tiền lương cơ bản thực tế công ty trả cho em và mức đóng BHXH công ty tính cho em như thế đã hợp lý chưa? (Lương Phấn - Vinh)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Văn Lâm - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Công ty bạn có chủ là người Đào Loan nhưng khi hoạt động ở Việt Nam thì phải tuân theo quy định pháp luật của Việt Nam.

Thứ nhất, về nghỉ hàng năm

Điều 111, 112 Bộ luật lao động quy định về nghỉ hàng năm như sau:

1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau: a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường; b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật; c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành…”.

Cứ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 111 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày”.

Theo quy định trên, bạn làm việc đủ 12 tháng cho người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm và hưởng nguyên lương với số ngày nghỉ 12 ngày/năm (làm công việc trong điều kiện bình thường). Công ty quy định bạn chỉ được nghỉ hàng năm 03 ngày là trái quy định pháp luật.

Bạn chưa nghỉ hàng năm thì sẽ được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ theo Điều 114 Bộ Luật lao động.

Thứ hai, về nghỉ hàng tuần

Điều 104 và Điều 110 Bộ luật lao động quy định: Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

Như vậy, công ty bạn quy định làm việc 7 ngày/tuần và không quy định nghỉ bù là vi phạm quy định pháp luật. Hành vi này của người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt theo Điều 14 Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

"1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không bảo đảm cho người lao động nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ chuyển ca, nghỉ về việc riêng, nghỉ không hưởng lương đúng quy định.

2. Phạt tiền người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định về nghỉ hằng tuần, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết theo các mức sau đây: a) Từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động; b) Từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động; c) Từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động; d) Từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động; đ) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây: a) Thực hiện thời giờ làm việc bình thường quá số giờ làm việc theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động; b) Huy động người lao động làm thêm giờ mà không được sự đồng ý của người lao động, trừ trường hợp theo quy định tại Điều 107 của Bộ luật Lao động.

4. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá số giờ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Lao động hoặc quá 12 giờ trong 01 ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần.

5. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều này”.

Thứ ba, về mức lương được hưởng và mức lương làm căn cứ đóng BHXH

Theo Điều 85 Luật BHXH, người lao động trích từ lương tháng đóng 10,5% vào quỹ BHXH, BHYT, BHTN. Theo Khoản 2 Điều 89 Luật BHXH thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động. Theo đó, căn cứ để đóng BHXH, BHYT, BHTN là tiền lương tháng được ghi trong hợp đồng lao động.

Vậy, bạn phải trích 10,5% lương ghi trong hợp đồng lao động để đóng BHXH, BHYT và BHTN.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.