-->

Tư vấn về bán di sản thờ cúng?

Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thoả thuận về việc định giá hiện vật và thoả thuận về người nhận hiện vật; nếu không thoả thuận được thì hiện vật được bán để chia

Hỏi: Gia đình ông bà nội của tôi có tất cả 11 người con. Tôi là con của người con thứ 2 (ba tôi đã mất cách đây 25 năm). khi ông bà nội tôi qua đời đã không để lại di chúc về căn nhà hiện tại (Cô chú tôi (10 người con) đang cùng ngụ tại căn nhà này).Nay các cô chú tôi quyết định bán nhà. Nhưng tôi không đồng ý vì đây là nhà tổ tiên, nơi để ngày lễ tết, con cháu về hội tụ, nếu bán thì sẽ như thế nào. Do đó, tôi muốn ra phường sở tại xin nhờ can thiệp để không bán nhà được. (Thanh Hòa - Ninh Thuận)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thì phần tài sản mà ông, bà nội bạn để lại là di sản thừa kế theo quy định tại Điều 685 và Điều 676 Bôluật Dân sự năm 2005 như sau:

"1. Khi phân chia di sản nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng, để nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh ra, được hưởng; nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng.

2. Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thoả thuận về việc định giá hiện vật và thoả thuận về người nhận hiện vật; nếu không thoả thuận được thì hiện vật được bán để chia".

Điều 676Bôluật Dân sự năm 2005 quy địnhngười thừa kế theo pháp luật như sau:

"1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản".

Do ông, bà nội bạn không để lại di chúc về phần di sảnnàynên di sản thừa kế này sẽ được phân chia theo quy định của pháp luật và việc phân chia di sản thừa kế được thực hiện phân chia theo hàng thừa kế. Trong trường hợp này bạn cũng được hưởng một phần tài sản thừa kế do cha bạn đã mất, cụ thể:

Nếu cha bạn mất sau bà nội bạn thì phần di sản mà cha bạn được hưởng sẽ được chia cho những người thừa kế của cha bạn.

Nếu cha bạn mất trước ông bà nội thì bạn sẽ được hưởng thừa kế thế vị:

Điều677Bôluật Dân sự năm 2005quy định thừa kế thế vị như sau:

"Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống".

Như vậy bạn và những người thừa kế khác đềucó quyền đối với di sản thừa kế đó vàcác quyền của các đồng thừa kế là ngang nhau,tức là ai cũng có quyền đối với phần di sản thừa kế này.

Trường hợp nếu bạn không muốn bán ngôi nhà thì bạn có thể thỏa thuận cùng những người được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật. Nếu không thỏa thuận được thì bạn có thể gửi đơn ra Tòa án để phân chia di sản thừa kế (nếu còn thời thời hiệu khởi kiện)hoặc chia tài sản chung (Nếu hết thời hiệu khởi kiện)theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này phường sở tại không can thiệp vào việc quyết định bán nhà hoặc không bán nhà của bạn.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.