Tư vấn trường hợp người sử dụng lao động không đóng BHXH những vẫn trừ tiền lương

Người sử dụng lao động có thể bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không đóng BHXH cho người lao động thuộc đối tượng đóng và buộc phải truy thu số tiền BHXH này.

Hỏi: Mình đang làm việc tại công ty tư nhân được gần 01 năm rồi. Đầu năm nay, công ty bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội. Đến nay đã được hơn 04 tháng rồi vẫn chưa đóng bảo hiểm cho nhân viên mà tháng nào cũng trừ tiền bảo hiểm của nhân viên. Hiện nay mình đang mang thai, mình muốn đề nghị công ty chốt sổ cho mình đề mình ra ngoài tiếp tục đóng BHXH tự nguyện. Vậy khi mình tiếp tục đóng BHXH tự nguyện mình có được hưởng chế độ thai sản không? (Phạm Trang - Quảng Bình)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Văn Lâm - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Thứ nhất, về hành vi công ty không đóng BHXH cho người lao động.

Điều 26. Vi phạm quy định về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp - Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định: "...3. Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc truy nộp số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này; b) Buộc đóng số tiền lãi của số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm xã hội trong năm đối với vi phạm quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này".

Theo đó, công ty anh/chị có thể bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không đóng BHXH cho NLĐ thuộc đối tượng đóng và buộc phải truy thu số tiền BHXH này.

Thứ hai, về việc tham gia BHXH tự nguyện để hưởng chế độ thai sản.

Điều 4. Các chế độ bảo hiểm xã hội - Luật Bảo hiểm xã hôi 2014 quy định: "1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây: a) Ốm đau; b) Thai sản; c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; d) Hưu trí; đ) Tử tuất. 2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây: a) Hưu trí; b) Tử tuất".

Như vậy, chế độ thai sản chỉ có ở BHXH bắt buộc, do đó để hưởng chế độ thai sản khi sinh bạn bạn phải tham gian BHXH bắt buộc.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.