-->

Tư vấn thừa kế căn hộ theo pháp luật?

Trường hợp người chết không để lại di chúc, di sản thừa kế được chia theo pháp luật, hàng thừa kế được xá định theo Điều 676 Bộ luật Dân sự năm 2005

Hỏi: Bố tôi và mẹ tôi chỉ có 1 người con duy nhất là tôi. Sau khi li dị với mẹ tôi thì bố tôi có được nhà nước phân cho 1 căn hộ tập thể. Sau đó bố tôi có cưới một người vợ hai nhưng không có con. Sau khi bố tôi chết không để lại di chúc thì người vợ hai có thực hiện mua hóa giá căn hộ theo nghị định 61 về bán nhà sở hữu nhà nước cho người đang thuê.Hiện sổ đỏ căn hộ đang đứng tên bố tôi (đã mất) và tên vợ hai (Ví dụ: Nguyễn Văn A (đã mất) và Lê Thị B). Như vậy tôi có quyền thừa kế căn hộ này không? Tỷ lệ phân chia thừa kế cho tôi và vợ hai của bố tôi sẽ được xác định thế nào? (Trần Cung - Hải Dương)


>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định như sau:

"Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng".
(khoản 1)

Với những thông tin bạn cung cấp, thì căn hộ trên là tài sản chung vợ chồng giữa bố bạn và người vợ thứ hai.

Bố bạn mất không để lại di chúc, theo khoản 2, điều 66, Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về Giải quyết tài sản của vợ chồng trong trường hợp một bên chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết:
"Khi có yêu cầu về chia di sản thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về chế độ tài sản. Phần tài sản của vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết được chia theo quy định của pháp luật về thừa kế".

Theo nguyên tắc trên, người vợ hai của bố bạn sẽ có 1/2 giá trị căn hộ và 1/2 giá trị căn hộ còn lại là di sản của bố bạn để lại, phần này sẽ được chia thừa kế theo pháp luật.Điều 676, quy định về Người thừa kế theo pháp luật:
"1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản".

Vậy theo quy định trêm, phần di sản của bố bạn sẽ chia đôi cho bạn và vợ hai của bố bạn, bạn sẽ có 1/4 giá trị căn hộ và vợ hai của bố bạn có thêm 1/4 giá trị căn hộ ngoài 1/2 giá trị căn hộ vốn dĩ thuộc về bà ấy.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.