Tư vấn quy định về rút bảo hiểm xã hội ?

Sau 12 tháng nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Hỏi: Đề nghị Luật sư tư vấn, Thời gian rút bảo hiểm xã hội được tính từ lúc hết hợp đồng hay từ lúc có giấy thôi việc? (Vũ Bình - Phú Thọ)
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Minh Anh - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:


Tại điểm c, Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc có quy định: "Sau 12 tháng nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần".


Anh (chị) đã đóng bảo hiểm được 20 tháng như vậy, anh (chị) đã đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần là sau 12 tháng nghỉ việc, không tiếp tục đóng bảo hiểm và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần. Điều này có nghĩa là khoảng thời gian 12 tháng này được tính từ khi anh (chị) đã nghỉ việc và không đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp đã nghỉ việc nhưng vẫn đóng bảo hiểm xã hội thì không áp dụng quy định này. Thời điểm nghỉ việc ở đây được tính từ khi có quyết định nghỉ việc.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xtôi như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.