-->

Có được hưởng phụ cấp độc hại khi nghỉ hưu không?

Đối với các phụ cấp độc hại mà người lao độngvđang được hưởng phụ cấp độc hại khi còn làm việc thì khi nghỉ hưu thì phụ cấp này không được tính vào lương hưu.

Hỏi: Mẹ tôi năm nay 50 tuổi, mẹ tôi được hưởng chế độ độc hại nghỉ hưu trước tuổi, mẹ tôi làm được 30 năm, theo như trước thì mẹ tôi chỉ phải đóng bảo hiểm 25 năm vậy 5 năm còn lại, nếu mẹ tôi về hưu năm nay thì mẹ tôi có được hưởng chế độ ưu đãi không? (Lan Hương - Nghệ An)


>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:


Căn cứ Điều 51 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 và Điều 27 Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật này thì người lao động được nghỉ hưu trước tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau: “Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với mức lương hưu của người đủ điều kiện quy định tại Điều 26 Nghị định này khi thuộc một trong các trường hợp sau:
1. Nam đủ 50 tuổi trở lên, nữ đủ 45 tuổi trở lên; 2. Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không kể tuổi đời”.

Trường hợp của mẹ anh (chị) nếu có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì được nghỉ hưu trước tuổi.

Ngoài ra, mẹ anh (chị) còn được hưởng trợ cấp một lần theo quy định sau: “4. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội kể từ năm thứ 31 trở đi đối với nam và năm thứ 26 trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội”.

Đối với các phụ cấp độc hại mà mẹ anh (chị) đang được hưởng khi còn làm việc thì khi nghỉ hưu thì phụ cấp này không được tính vào lương hưu, căn cứ quy định tại Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH thì chỉ những phụ cấp sau tính vào tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội: “Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp quân hàm, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên mức lương tối thiểu chung tại thời điểm tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội”.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.