-->

Tư vấn pháp luật: Khi ly hôn, tài sản được tặng cho riêng chia như thế nào?

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn chia tài sản khi ly hôn.

Hỏi: Anh tôi được cha mẹ tặng cho 01 miếng đất theo hợp đồng tặng cho riêng (QSDĐ này chỉ là đất vườn). Anh tôi và chị dâu cùng vay ngân hàng để chuyển thổ cư và xây nhà trên đất. Vậy khi anh chị tôi ly hôn tài sản này sẽ được chia theo luật như thế nào? (Thu Hằng - Bình Dương)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo dữ liệu bạn cung cấp, mảnh đất là do anh của bạn được tặng cho riêng. Theo Điều 33 Luật hôn nhân gia đình 2014 quy định:

"1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. 2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng. 3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Điều 43 Luật hôn nhân gia đình 2014 quy định tài sản riêng của vợ, chồng như sau:

"1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng. 2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này".

Theo đó, do bạn không nói rõ, anh bạn được bố mẹ tặng cho đất trước hay trong thời kỳ hôn nhân, nên sẽ có 2 khả năng xảy ra:

Nếu anh bạn được bố mẹ tặng cho đất trước thời kỳ hôn nhân, và trong quá trình hôn nhân, vợ chồng anh bạn không làm thủ tục thỏa thuận để đưa tài sản này vào tài sản chung của vợ chồng, thì nó vẫn tồn tại là tài sản riêng của anh bạn, do được tặng cho riêng hoặc được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân, nhưng không làm thủ tục nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng. Khi 2 vợ chồng anh bạn thực hiện thay đổi mục đích sử dụng đất, có công đóng góp của mỗi người vợ và chồng. Thì khi ly hôn, tài sản riêng vẫn thuộc về người có tài sản, và phần công sức đóng góp của người kia, sẽ được thanh toán.

Nếu anh bạn được bố mẹ tặng cho trước thời kỳ hôn nhân, hoặc trong thời kỳ hôn nhân và 2 anh chị đã có thỏa thuận về việc nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng, thì khi ly hôn, nếu không thỏa thuận được về chia tài sản thì tài sản chung sẽ được chia đôi cho vợ và chồng.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.