-->

Tự đóng bảo hiểm có được hưởng chế độ thai sản không?

Điều kiện hưởng chế độ thai sản: Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Lao động nữ mang thai; Lao động nữ sinh con...

Hỏi:Em vào làm một công ty của Nhật và bắt đầu đóng bảo hiểm từ 1/2013. Thời gian đóng bảo hiểm là 22 tháng đến 10/2014 thì nghỉ làm và dừng đóng bảo hiểm cho đến nay. Hiện tại em đang có thai được 1 tháng và muốn tự tham gia đóng tiếp bảo hiểm thì có được hưởng chế độ thai sản không? (Mai Phương - Huế)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198  Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Hiện tại bạn mang thai 1 tháng, cho nên bạn sẽ sinh vào năm 2016. Luật áp dụng trong trường hợp này là Luật bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực ngày 1/1/2016.

Điều 31, Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng thai sản như sau:"Điều 31.Điều kiện hưởng chế độ thai sản: 1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Lao động nữ mang thai;b) Lao động nữ sinh con;c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con;2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi".

- Để được hưởng bảo hiểm thai sản thì bạn cần đóng đủ bảo hiểm 6 tháng trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Trong thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi không đề cập ngày dự sinh của bạn khi nào và thời gian đóng bảo hiểm xã hội cụ thể cho nên chúng tôi chưa thể xác định chắc chắn bạn có được hưởng chế độ thai sản hay không.

- Thời gian 6 tháng này không đòi hỏi phải liên tục mà có thể gián đoạn. Khoản 5, điều 3, Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:"5.Thời gian đóng bảo hiểm xã hộilà thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội".Về việc bạn muốn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng thai sản là không được bởi lẽ theo khoản 2, điều 4, Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ thực hiện chi trả tử tuất và hưu trí. Bạn chỉ có thể đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để được hưởng chế độ thai sản".

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.