Trách nhiệm của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên?

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty);...

Hỏi: Tôi là chủ sở hữu của một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vốn góp 10 tỷ đồng. Do thua lỗ kéo dài hiện không còn vốn tiến mặt nữa. Hiện nay công ty không có khả năng chi trả lương của tháng 4 là 1,4 tỷ và tháng 5 cho người lao động và công nợ là 7 tỷ, giá trị tài sản còn lại sau khi khấu hao hao mòn là khoàng 3 tỷ như vậy nếu thanh lý tài sản thì chỉ có thể đủ trả lương cho người lao động. Đề nghị Luật sư tư vấn, giờ tôi phải làm thế nào để giải quyết vấn đề này? (Thu Hương - Hải Phòng)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phùng Thị Huyền - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Liên quan tới vấn đề anh (chị) hỏi, chúng tôi xin trích dẫn một số quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 như sau:

- Về công ty trách nhiệm một thành viên: "Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty". ( khoản 1, Điều 73)

Như vậy, công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên là một pháp nhân. Một trong những đặc điểm của loại hình công ty này là tính tách bạch tài sản của Công ty với tài sản của chủ sở hữu. Trong trường hợp này, anh (chị) là chủ sở hữu công ty sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào bằng tài sản riêng của mình đối với những khoản nợ của công ty, kể cả khi công ty làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản. Bởi vậy, mọi quyền lợi và nghĩa vụ của anh (chị) liên quan đến công ty trên anh (chị) đều phải chấp hành theo quy định của pháp luật.

- Về chủ sở hữu công ty có nghĩa vụ:

"1. Góp vốn đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết; trường hợp không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty. 2. Tuân thủ Điều lệ công ty. 3. Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty và tài sản của công ty. Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt các chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với các chi tiêu trên cương vị là Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. 4. Tuân thủ quy định của pháp luật về hợp đồng và pháp luật có liên quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao dịch khác giữa công ty và chủ sở hữu công ty. 5. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty". (Điều 75)

Như vậy, căn cứ vào quy định trên, anh (chị) sẽ phải chịu trách nhiệm với tất cả các nghĩa vụ trên với tư cách là chủ sở hữu công ty. Anh (chị) phải chịu trách nhiệm đối với phần vốn mà anh (chị) cam kết góp. Nếu anh (chị) không góp hoặc góp không đủ thì anh (chị) sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với phần vốn đã cam kết góp vào công ty. Nếu anh (chị) chưa góp đủ thì anh (chị) sẽ buộc phải góp đủ. Các chủ nợ có thể sẽ kiện ra tòa và khi đó anh (chị) sẽ bị cưỡng chế thi hành án, tịch thu tài sản cho đến khi đủ số tiền mà anh (chị) đã cam kết góp cho công ty. Trường hợp anh (chị) đã góp đủ số vốn cam kết góp thì Tòa án sẽ không thể kê biên tài sản cá nhân của chủ sở hữu vì chế độ trách nhiệm đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên là trách nhiệm hữu hạn. Chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ khác trong phạm vi số vốn cam kết góp của mình.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.