-->

Tội xâm phạm quyền hội họp, lập hội, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân

Tư vấn pháp luật: "Tội xâm phạm quyền hội họp, lập hội, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân" của công ty Luật TNHH Everest nhằm phổ biến kiến thức pháp luật.

Hỏi: Đề nghị luật sư tư vấn, trường hợp nào thì phạm tội xâm phạm quyền hội họp, lập hội, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân?

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Thị Phi -Công ty LuậtTNHH Everest- trả lời:

Khoản 1 Điều 129 Bộ luật Hình sự năm 1999 (BLHS), quy định: “Người nào có hành vi cản trở công dân thực hiện quyền hội họp, quyền lập hội phù hợp với lợi ích của Nhà nước và của nhân dân, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm”.
Như vậy có thể hiểu, Xâm phạm quyền hội họp, lập hội, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân (bị coi là tội phạm) là hành vi cấm đoán, cản trở công dân thực hiện quyền hội họp, lập hội, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được Hiến pháp và pháp luật quy định hoặc có những hành vi xâm phạm đến những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo.
Người phạm tội thực hiện bằng hành vi cản trở quyền quyền hội họp, lập hội, quyền tự do tín ngưỡng bằng nhiều thủ đoạn khác nhau như: dùng vũ lực, de dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần hoặc lợi dụng chức vụ quyền hạn không cho công dân thực hiện các quyền nói trên.
Điều kiện để truy cứu trách nhiệm hình sự khi có một trong hai điều kiện sau: Đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về các hành vi nói trên mà vẫn còn vi phạm.
Xâm phạm quyền hội họp, lập hội, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân là hành vi nguy hiểm đến mức phải xử lý trách nhiệm hình sự bởi, hành vi này xâm phạm đến những quy định về quyền hội họp, lập hội, quyền tự do tín ngưỡng quy định trong Hiến pháp năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Người phạm tội phạm quyền hội họp, lập hội, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân
thực hiện hành vi dưới hình thức là lỗi cố ý (trực hoặc gián tiếp). Mục đích không là dấu hiệu pháp lý bắt buộc.
Người phạm tội phải là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự và có độ tuổi từ đủ 16 trở lên.
Tội xâm phạm quyền hội họp, lập hội, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân là tội phạm ít nghiêm trọng với khung hình phạt cơ bản là bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật hình sự mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.