Tội tổ chức tảo hôn và tội tảo hôn

Người nào có một trong các hành vi sau đây, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Hỏi: Đề nghị Luật sư tư vấn, thế nào là tội tổ chức tảo hôn, tội tảo hôn? (Bùi Thị Bích - Hải Dương)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Phương Anh -Công ty LuậtTNHH Everest -trả lời:

Điều 148 Bộ luật hình sự quy định về tội tổ chức tảo hôn, tội tảo hôn như sau: “Người nào có một trong các hành vi sau đây, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm:

Tổ chức việc kết hôn cho những người chưa đến tuổi kết hôn;
Cố ý duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đến tuổi kết hôn mặc dù đã có quyết định của tòa án buộc chấm dứt quan hệ đó”
.

Tội phạm này xâm phạm đến nguyên tắc cơ bản của Luật hôn nhân gia đình là hôn nhân tiến bộ tức là, việc kết hôn của nam nữ phải tuân thủ điều kiện kết hôn về tuổi kết hôn, nhằm đảm bảo người kết hôn đã có sự phát triển đầy đủ về mọi mặt và nhận thức được trách nhiệm đối với gia đình, xã hội cũng như có khả năng tự chủ được cuộc hôn nhân của mình.

Đối với tội tổ chức tảo hôn, hành vi phạm tội là hành vi (của bố, mẹ hoặc người có trách nhiệm) tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho những người mà mình biết rõ là chưa đủ tuổi kết hôn theo luật định. Người thực hiện hành vi nói trên sẽ bị coi là đã phạm tội này khi lễ thành hôn được thực hiện sau khi đã có quyết định xử phạt hành chính về hành vi này.

Đối với tội tảo hôn, hành vi phạm tội là hành vi duy trì quan hệ vợ chồng với người chưa đủ tuổi kết hôn mặc dù đã có quyết định của Tòa án chấm dứt quan hệ đó, cụ thể:

Đã có việc kết hôn với người chưa đến tuổi kết hôn do pháp luật quy định;

Đã bị xử phạt hành chính về hành vi tảo hôn trước đó và đã có bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án xử tiêu hôn buộc chấm dứt quan hệ đó.

Người phạm tội vẫn duy trì quan hệ vợ chồng bất hợp pháp với người chưa đến tuổi kết hôn.

Người thực hiện hành vi nói trên sẽ bị coi là phạm tội tảo hôn khi vẫn tiếp tục duy trì quan hệ hôn nhân bất hợp pháp mặc dù đã bị xử phạt hành chính và đã có bản án có hiệu lực pháp luật xử tiêu hôn.

Người phạm tội phải là người có năng lực trách nhiệm hình sự. Đối với tội tổ chức tảo hôn, chủ thể thông thường là người có trách nhiệm trong gia đình (như bố, mẹ hoặc người nuôi dướng khác…). Đối với tội tảo hôn, người phạm tội là người đã đủ tuổi kết hôn theo luật định.

Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp, nghĩa là người phạm tội nhận thức rõ hành vi là trái pháp luật, thấy trước được hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra, thể hiện ở việc biết rõ cả hai hoặc một trong hai người mà mình tổ chức lễ cưới chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định nhưng vẫn thực hiện hành vi.

Người phạm tội có thể bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật hình sự mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.