-->

Thủ tục thân nhân của người lao động chết tự đóng BHXH cho cơ quan BHXH nơi cư trú

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục thân nhân của người lao động chết tự đóng BHXH cho cơ quan BHXH nơi cư trú để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
 • Thân nhân người lao động:Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ đối với trường hợp này dưới đây.
 • Đối với cơ quan BHXH:
 1. Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ; kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại. Sau đó chuyển hồ sơ đúng, đủ cho phòng Thu. Hướng dẫn thân nhân người lao động nộp tiền cho Phòng Kế hoạch tài chính.
 2. Phòng Thu: kiểm tra hồ sơ, nhập dữ liệu vào chương trình quản lý thu, in danh sách lao động tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS) chuyển hồ sơ cho Phòng KHTC.
 3. Phòng KHTC: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, dữ liệu, thu tiền, cấp Phiếu thu; chuyển hồ sơ cho Phòng Cấp sổ, thẻ.
 4. Phòng Cấp sổ thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận một cửa.


Cách thức thực hiện:Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa, riêng dữ liệu điện tử có thể chuyển qua internet.

Thành phần số lượng hồ sơ: (01 bộ)
 1. Sổ BHXH của người lao động
 2. Đơn đề nghị của thân nhân người lao động (Mẫu D01-TS).
Thời hạn giải quyết:không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Đối tượng thực hiện:Tổ chức và cá nhân.

Cơ quan thực hiện:BHXH Tỉnh.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Sổ BHXH.

Lệ phí:Không.

Quý vị có thể liên hệ với Công ty Luật TNHH Everest để được tư vấn chi tiết:
 1. Trụ sở: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long, 98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
 2. Văn phòng giao dịch Long Biên: Tầng 2, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
 3. Văn phòng giao dịch Đống Đa: Tầng 3, Tòa nhà Khâm Thiên, 195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
 4. Hotline: (04) 66.527.527, Hoặc: (04) 62.594.594
 5. E-mail: [email protected], Hoặc: [email protected].