-->

Thủ tục đăng ký và nghĩa vụ của công ty đại chúng

Điều 25 Luật Chứng khoán quy định, công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình. Công ty cổ phần trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày có một trong ba điều kiện đó phải chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Hỏi: Đề nghị Luật sư cho biết điều kiện và thủ tục để công ty cổ phần trở thành công ty đại chúng, công ty đại chúng phải thực hiện thêm những nghĩa vụ gì (Nguyễn Thành Vinh).

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Tiến sỹ, Luật sư Vũ Thái Hà - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội - trả lời:

Theo quy định tại Điều 25 Luật Chứng khoán (được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29-6-2006), công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau: công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng; công ty có cổ phiếu được niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán; công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.

Công ty cổ phần trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày có một trong ba điều kiện nêu trên phải chuẩn bị và nộp hồ sơ (1 bộ) đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng bao gồm các tài liệu sau: điều lệ công ty, bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty; thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông; báo cáo tài chính năm gần nhất. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ công bố tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng đã đăng ký trên phương tiện thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Khi trở thành công ty đại chúng, công ty phải thực hiện các nghĩa vụ sau: công bố thông tin theo quy định tại Điều 101 Luật Chứng khoán, tuân thủ các nguyên tắc quản trị công ty theo quy định tại Điều 28 Luật Chứng khoán; thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán theo quy định tại Điều 52 và 53 Luật Chứng khoán; các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan. có liên quan.

Theo Báo Hà Nội Mới (ngày 22.01.2011)

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.