-->

Thủ tục cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
 1. Chủ sở hữu quyền liên quan có nhu cầu xin đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn nêu rõ lý do và hồ sơ xin đổi hoặc cấp lại. Đơn và hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.
 2. Cục Bản quyền tác giả đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan trong trường hợp bị rách nát, hư hỏng hoặc thay đổi chủ sở hữu quyền liên quan;
 3. Cục Bản quyền tác giả cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan bị mất.
 4. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sau khi tiếp nhận đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan, chuyển Cục Bản quyền tác giả xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
 5. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chuyển cho tổ chức, cá nhân nộp đơn ngay sau khi nhận được kết quả xem xét, giải quyết của Cục Bản quyền tác giả.
 6. Cục Bản quyền tác giả có thẩm quyền cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.


Thành phần, số lượng hồ sơ: (01 bộ)
 1. Đơn xin đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan;
 2. Tờ khai đăng ký quyền liên quan:`
 3. Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn;
 4. Hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;
 5. Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;
 6. Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
 7. Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền liên quan thuộc sở hữu chung.
Các tài liệu quy định tại các điểm 4, 5, 6 trên đây phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp bản sao phải có công chứng hoặc chứng thực; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và phải được công chứng, chứng thực.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Bản quyền tác giả.

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Bản quyền tác giả.

Cơ quan phối hợp: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

Thời hạn giải quyết: không quy định.

Lệ phí:
Lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn được định hình trên Bản ghi âm:100.000 đồng/Giấy chứng nhận.
Lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn được định hình trên Bản ghi hình:150.000 đồng/Giấy chứng nhận.
Lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn được định hình trên Chương trình phát sóng:250.000 đồng/Giấy chứng nhận.
Lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận quyền liên quan đối với Bản ghi âm:100.000 đồng/Giấy chứng nhận.
Lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận quyền liên quan đối với Bản ghi hình:150.000 đồng/Giấy chứng nhận.
Lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận quyền liên quan đối với Chương trình phát sóng:250.000 đồng/Giấy chứng nhận.
Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận.

Quý vị có thể liên hệ với Công ty Luật TNHH Everest để được tư vấn chi tiết:

 1. Trụ sở: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long, 98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
 2. Văn phòng giao dịch Long Biên: Tầng 2, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
 3. Văn phòng giao dịch Đống Đa: Tầng 3, Tòa nhà Khâm Thiên, 195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
 4. Hotline: (04) 66.527.527, Hoặc: (04) 62.594.594
 5. E-mail: [email protected], Hoặc: [email protected].