-->

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài để quý vị tham khảo.


c

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Trình tự thực hiện:
 1. Cá nhân, pháp nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan nộp đơn đăng ký quyền tác giả tại Cục Bản quyền tác giả, Văn phòng đại diện của Cục bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện của Cục bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng hoặc tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả cư trú hoặc có trụ sở.
 2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sau khi tiếp nhận đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, chuyển Cục Bản quyền tác giả xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
 3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chuyển cho tổ chức, cá nhân nộp đơn ngay sau khi nhận được kết quả xem xét, giải quyết của Cục Bản quyền tác giả.
 4. Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp đơn. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 1. Tờ khai đăng ký quyền tác giả;
 2. Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả.
 3. Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền.
 4. Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa.
 5. Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả.
 6. Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.
 7. Các tài liệu quy định tại các điểm 3, 4, 5 và 6 trên đây phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục:Cục Bản quyền tác giả.

Cơ quan phối hợp:Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Cách thức thực hiện:Nộp đơn và hồ sơ tại Cục Bản quyền tác giả, Văn phòng đại diện của Cục bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện của Cục bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng hoặc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ.

Đối tượng thực hiện: cá nhân, tổ chức.

Lệ phí:
 1. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, áp dụng đối với các loại hình tác phẩm viết;Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;Tác phẩm báo chí;Tác phẩm âm nhạc;Tác phẩm nhiếp ảnh là100.000 đồng/Giấy chứng nhận.
 2. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, áp dụng đối với các loại hình tác phẩm kiến trúc;Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học là300.000 đồng/Giấy chứng nhận.
 3. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, áp dụng đối với các loại hình tác phẩmtạo hình; Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là400.000 đồng/Giấy chứng nhận.
 4. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, áp dụng đối với các loại hình tác phẩmđiện ảnh;Tác phẩm sân khấu được định hình trên băng, đĩa là500.000 đồng/Giấy chứng nhận.
 5. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính là600.000 đồng/Giấy chứng nhận.
Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:Giấy chứng nhận.

Khuyến nghị:
 1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
 2. Nội dung bài tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
 3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.