-->

Thu thuế thu nhập cá nhân thế nào đối với hoạt động môi giới bất động sản?

Trường hợp cá nhân được đơn vị của bạn thuê thực hiện hoạt động môi giới kinh doanh bất động sản, thì họ phải có nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo trường hợp hoạt động kinh doanh khác và tỷ lệ tính thuế...

Hỏi: Công ty chúng tôi là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, môi giới Bất Động Sản. Trong hoạt động kinh doanh của mình, chúng tôi thường xuyên phải ký hợp đồng thuê các cá nhân để thực hiện hoạt động môi giới và trả phí môi giới cho các cá nhân này. Từ năm 2015 trở về trước, đối với chi trả phí môi giới cho cá nhân môi giới chúng tôi khấu trừ lại 10% thuế TNCN. Nhưng, hiện nay theo thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 thì Công ty chúng tôi sẽ khấu trừ thuế của các cá nhân này theo phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh mức thuế là: 3% (Bao gồm: thuế giá trị gia tăng là 2%; thuế thu nhập cá nhân là 1%) có đúng không? Để khấu trừ nộp thuế theo mức thuế khoán này thì các cá nhân có cần phải đăng ký kinh doanh không? Để khấu trừ nộp thuế theo mức thuế khoán này thì các cá nhân có cần phải đăng ký kinh doanh không? Hay phải cần đáp ứng những điều kiện gì? Công ty chúng tôi cần những chứng từ thủ tục gì để chi phí trả cho cá nhân này được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN? (Phạm Anh Khoa - Ninh Bình)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Bùi Ánh Vân - Tổ tư vấn pháp luật bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định tại khoản 2a.1 và 2b.1 Điều 2 Thông tư 92/2015 Của Bộ Tài chính quy định về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

2. Căn cứ tính thuế

"Căn cứ tính thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.

a) Doanh thu tính thuế

a.1) Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

b) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu

b.1) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 0,5%.

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%.

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 3%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1,5%.

- Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 2%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1%".

Như vậy trường hợp cá nhân được đơn vị của bạn thuê thực hiện hoạt động môi giới kinh doanh bất động sản, thì họ phải có nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo trường hợp hoạt động kinh doanh khác và tỷ lệ tính thuế giá trị gia tăng là 2% và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1 %.

1,Như vậy nếu trong hợp đồng môi giới giữa công ty bạn và cá nhân đó thỏa thuận nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu hập cá nhân thay cho cá nhân đó thì công ty bạn sẽ khấu trừ lại 3 %(Bao gồm: thuế giá trị gia tăng là 2%; thuế thu nhập cá nhân là 1%) để đóng thuế TNCN và thuế GTGT thay cho họ là đúng

2, Để khấu trừ nộp thuế theo mức thuế khoán này thì các cá nhân có cần phải đăng ký kinh doanh không?

Theo quy định tại khoản 1a Điều 2 Thông tư 92/2015 như sau:

"a) Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (sau đây gọi là cá nhân nộp thuế khoán) là cá nhân kinh doanh có phát sinh doanh thu từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh trừ cá nhân kinh doanh hướng dẫn tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư này".

Theo quy định trên thì cá nhân đó không phải đăng ký kinh doanh, chỉ cần cá nhân đó phát sinh doanh thu từ hoạt động kinh doanh và doanh thu đó thuộc vào đối tượng chịu thuế theo thông tư 92/2015 thì họ phải có nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân cho doanh thu có từ hoạt động kinh doanh đó

3, Công ty chúng tôi cần những chứng từ thủ tục gì để chi phí trả cho cá nhân này được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN?

Công ty bạn là công ty kinh doanh môi giới bất động sản và có thuê cá nhân bên ngoài về tư vấn và tả tiền theo hợp đồng môi giới ( nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân thay cho họ huộc về công ty bạn) như vậy đây cũng thuộc vào chi phí được trừ của doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BCT (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 119/2014/TT-BCT và Điều 1 Thông tư 151/2014/TT-BCTnhư sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật".

Như vậy công ty bạn chỉ cần có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật như hợp đồng thuê môi giới, hóa đơn thanh toán cho cá nhân đó thì bạn vẫn được cho phần chi phí thuê môi giới này vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo nhữn