-->

Thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức?

Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm công chức có hành vi vi phạm pháp luật cho đến thời điểm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra thông báo bằng văn bản về việc xem xét xử lý kỷ luật.

Hỏi: Tôi là Cán bộ công chức thuộc khối UBND xã. Năm 2012 tôi sơ xuất trong thực hiện nhiệm vụ nên bị kỷ luật, nhưng đến cuối năm 2014 UBND huyện mới ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo tôi và năm 2014 tôi bị UBND xã đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ vì có quyết định kỷ luật trên. Tôi xin hỏi theo quy định thì trường hợp của tôi có đúng không? (Võ Trọng Xoay - Phú Thọ)>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Thứ nhất là về thời hiệu ra quyết định xử lý kỷ luật anh (chị): Điều 6 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức có quy định về Thời hiệu xử lý kỷ luật như sau: “1. Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm công chức có hành vi vi phạm pháp luật cho đến thời điểm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra thông báo bằng văn bản về việc xem xét xử lý kỷ luật. 2. Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của công chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xử lý kỷ luật quy định tại Điều 15 Nghị định này phải ra thông báo bằng văn bản về việc xem xét xử lý kỷ luật. Thông báo phải nêu rõ thời điểm công chức có hành vi vi phạm pháp luật, thời điểm phát hiện công chức có hành vi vi phạm pháp luật và thời hạn xử lý kỷ luật”.

Theo quy định trên thì anh (chị) là cán bộ công chức nên thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng. Do đó, anh (chị) vi phạm việc thực hiện nhiệm vụ vào năm 2012 thì đến năm 2014 Uỷ ban nhân dân huyện mới ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo anh (chị) là đúng với quy định của pháp luật về thời hiệu xử lý kỷ luật.

Thứ hai là về việc đánh giá anh (chị) không hoàn thành nhiệm vụ: Điều 21 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP quy định về Tiêu chí phân loại đánh giá công chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ như sau: “1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ: b) Vi phạm kỷ luật, kỷ cương hoặc quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức đơn vị nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật ở hình thức cao nhất”.

Năm 2014 Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo anh (chị) là có giá trị pháp lý nên căn cứ vào quy định trên thì anh (chị) vi phạm kỷ luật nhưng không phải bị xử lý kỷ luật ở hình thức cao nhất nên đó là một trong những tiêu chí để đánh giá anh (chị) không hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, Ủy ban nhân dân xã đánh giá anh (chị) không hoàn thành nhiệm vụ là đúng.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.