Thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt HĐ và trợ cấp thâm niên

Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn,

Hỏi:Em tên là H, hiện e đang làm việc tại 1 công ty của HQ.Hiện nay em đã hết hợp đồng lao động 1 năm của công ty ( hợp đồng từ 12/11/2014 đến 12/11/2015). Đến nay em đã hết hợp đồng hơn 04 tháng nhưng chưa ký hợp đồng mới với công ty. Vậy nếu em muốn nghỉ việc thì phải báo trước và viết đơn nghỉ việc trước bao nhiêu ngày ạ? Và thời gian tối thiểu phải ký hợp đồng mới sau khi kết thúc hợp đồng cũ là bao nhiêu ngày ạ?Với hợp đồng có thời hạn phải báo trước 1 tháng (30 ngày) với hợp đồng không thời hạn báo trước là 45 ngày, còn trường hợp của em là hết hợp đồng 01 năm nhưng em và công ty chưa ký hợp đồng mới do công ty chưa đưa ra được mức tăng lương năm 2016 cho nhân viên.Như em được biết, theo pháp luật quy định mức tăng lương tối thiểu 01-01- 2016 theo vùng: như vùng của em là KV2 (Huyện Bình Xuyên -Vĩnh Phúc) mức tăng là 12,4% lương cơ bản. Vậy anh chị luật sư vui lòng cho em hỏi là: Mức 12,4% trên là áp dụng cho công nhân hay áp dụng cho cả nhân viên như em và các đồng nghiệp khác.Luật sư cho em hỏi là pháp luật có khoản nào quy định: hết hợp đồng ( ví dụ hợp đồng 1 năm như em), khi ký hợp đồng mới phải tính tiền thâm niên vào lương cơ bản không ạ? Và nếu có tính tiền thâm niên cộng vào lương cơ bản thì thâm niên 1 năm được tính bao nhiêu phần trăm? (Vũ Thị H - Thanh Hóa)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Mai Phương – Tổ tư vấn pháp luật Lao động – Công ty Luật TNHH Everest – trả lời:
Thứ nhất,về thời hạn thông báo và thời hạn ký kết hợp đồng lao động mới

Điều 22 Bộ luật lao động 2012 có quy định về các loại hợp đồng như sau:

"1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được kýthêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việcthì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác".

Như vậy, căn cứ vào quy định trên, hợp đồng của bạn là hợp đồng lao động có thời hạn 1 năm. Khi hợp đồng chấm dứt hiệu lực, bạn vẫn tiếp tục làm việc tại công ty. Lúc này hợp đồng của bạn đã trở thành hợp đồng không xác định thời hạn. Vì vậy nên khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, bạn phải báo trước cho người sử dụng lao động trước 45 ngày.

Thứ hai, về mức lương tối thiểu vùng.

Điều 1 và Điều 2 Nghị định 122/2015/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động có quy định:
"Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động".

Điều 2. Đối tượng áp dụng

"1. Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.2. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.3. Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này).Các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức và cá nhân quy định tại các Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều này sau đây gọi chung là doanh nghiệp."

Căn cứ vào điều khoản trên, mức tiền lương tối thiểu vùng áp dụng cho tất cả người lao động có ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Vậy nên mức tăng lương trên áp dụng cho tất cả công nhân, nhân viên tham gia quan hệ lao động theo hợp đồng lao động với công ty.

Thứ ba,
Hiện nay, pháp luật chỉ có quy định về trợ cấp thâm niên nhà giáo và trợ cấp thâm niên với một số đối tượng thuộc Bộ quốc phòng. Các đối tượng khác chỉ được hưởng trợ cấp thâm niên khi công ty có quy định về chế độ trợ thấp thâm niêm. VÌ vậy với trường hơp của bạn, nếu công ty bạn có chế độ trợ cấp thâm niên thì sẽ căn cứ vào quy chế riêng của công ty, còn nếu công ty không quy định thì sẽ không được hưởng.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.