-->

Thời gian tính hưởng trợ cấp mất việc?

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc.

Hỏi: Tôi vừa nghỉ việc tại công ty có trụ sở tại quận 12, có tham gia đóng bảo hiểm xã hội, và có đóng bảo hiểm thất nghiệp, thời gian đóng bảo hiểm là 3 năm 1 tháng. Cho hỏi trường hợp này đối với tháng lẻ là 01 tháng thì trợ cấp thất nghiệp được tính như thế nào? (Đặng Văn Nhật - Hưng Yên)


>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo thông tin chị cung cấp thì chị đã chấm dứt hợp đồng lao động với công ty và đã đóng bảo hiểm được 3 năm một tháng, như vậy chị có một tháng lẻ. Do vậy, một tháng lẻ của chị sẽ được làm tròn bằng ½ năm. Vấn đề này đã được quy định tại điểm c, khoản 3 Điều 14 Nghị định 05/2015 nghị định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật lao động năm 2012 như sau: “3. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Trong đó: c) Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc”.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.