-->

Thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng phải lập thành văn bản

Chia TSC trong TKHN phải được lập thành văn bản , nếu trong văn bản không xác định thời điểm có hiệu lực thì thời điểm có hiệu lực được tính từ ngày lập văn bản.

Hỏi: Vợ chồng tôi thỏa thuận (TT) chia tài sản chung (TSC) nhằm mục đích kinh doanh. Chúngtôi đã TT miệng với nhau. Như vậy có vi phạm pháp luật không? (Hải Hòa - Hà Nội )
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Nguyệt - Tổ tư vấn Luật Hôn nhân gia đình của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Điều 38 LHNVGĐ năm 2014 quy định về chia TSC trong thời kỳ hôn nhân (TKHN) như sau:
“1. Trongthời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền TT chia một phần hoặc toàn bộ TSC, trừ trường hợp quyđịnh tại Điều 42 của Luật này; nếu không TT được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.
2. Thỏa thuận về việc TSC chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêucầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.
3. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia TSC của vợ chồng theoquy định tại Điều 59 của Luật này”.
Điều 39 LHNVGĐ quy định thời điểm có hiệu lực của việc chia TSC trong TKHN: “1. Thời điểmcó hiệu lực của việc chia TSC của vợ chồng là thời điểm do vợ chồng TT và được ghi trong vănbản; nếu trong văn bản không xác định thời điểm có hiệu lực thì thời điểm có hiệu lực được tínhtừ ngày lập văn bản.
2. Trong trường hợp tài sản được chia mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đếntài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì việc chia TSC của vợ chồng có hiệu lực từ thờiđiểm việc TT tuân thủ hình thức mà pháp luật quy định.
3. Trong trường hợp Tòa án chia TSC của vợ chồng thì việc chia TSC có hiệu lực kể từ ngày bảnán, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.
4. Quyền, nghĩa vụ về tài sản giữa vợ, chồng với người thứ ba phát sinh trước thời điểm việc chiaTSC có hiệu lực vẫn có giá trị pháp lý, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác”.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật nêu trên, TT chia TSC trong TKHN phải được lập thànhvăn bản. Thời điểm có hiệu lực của TT do vợ chồng TT; nếu trong văn bản không xác định thờiđiểm có hiệu lực thì thời điểm có hiệu lực được tính từ ngày lập văn bản.
Trường hợp của anh chị, TT chia TSC chưa được lập thành văn bản. Như vậy, TT của anh chị viphạm về mặt hình thức theo quy định của pháp luật. Anh chị cần lập TT bằng văn bản để việcchia TSC của vợ chồng anh chị có hiệu lực pháp luật.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm