-->

Thợ nhiếp ảnh có thể tự do sử dụng hình ảnh của khách hàng không?

Tác giả của tác phẩm chỉ có các quyền ở khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 19 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ. Khi tác giả muốn treo ảnh của khách hàng thì phải thỏa thuận với khách hàng theo quy định của pháp luật.

Hỏi: Tuần trước tôi có chụp một bức ảnh cưới cho vợ chồng anh T. Tôi thấy bức ảnh khá đẹp nên đã phóng to để làm quảng cáo ở Studio của mình. Tuy nhiên, hôm nay vợ chồng anh T đến lấy ảnh cưới đã nhìn thấy và không đồng ý cho tôi để ảnh vợ chồng họ làm quảng cáo. Nhờ Luật sư tư vấn, tôi có quyền treo ảnh của khách hàng do tôi chụp không? (Hải Nam - Quảng Ninh)
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ quy định quyền tác giả như sau: “Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu”. (khoản 2 Điều 4)

Điều 39 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ quy định chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả như sau: “Tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng với tác giả sáng tạo ra tác phẩm là chủ sở hữu các quyền quy định tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 của Luật này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”. (khoản 2)

Quy định về quyền nhân thân của chủ sở hữu quyền tác giả như sau: “Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm”. (khoản 3 Điều 19)

- Quy định về quyền nhân thân của tác giả bao gồm các quyền sau:2. Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng (khoản 2 Điều 19); "4. Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả”(khoản 4 Điều 19).

- Quy định quyền tài sản của chủ sở hữu quyền tác giả như sau:“a) Làm tác phẩm phái sinh;b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;c) Sao chép tác phẩm;d) Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;đ) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính”(khoản 1 Điều 20).

Như vậy, trong trường hợp này, anh (chị) là tác giả của tác phẩm và chỉ có các quyền ở khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 19 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ. Vì thế, nếu anh (chị) muốn treo ảnh của khách hàng thì phải thỏa thuận với khách hàng theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ, pháp luật dân sự và các quy định có liên quan.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.