-->

Bố chết, con có được thừa kế tiền nhuận bút không?

Quyền tài sản trong quyền tác giả cũng được coi là tài sản thừa kế, hoàn toàn được hưởng các quyền tài sản trong quyền tác giả.

Hỏi: Đề nghị Luật sư tư vấn, bác tôi lúc sinh thời có sáng tác thơ ca và thường nhận được số thù lao, nhuận bút khá lớn từ các bài thơ đó. Nay bác tôi không còn nữa, có di chúc để lại toàn bộ quyền thừa kế cho anh tôi, như vậy, bác tôi mất rồi anh tôi có được hưởng các khoản nhuận bút, thù lao từ các bài thơ kia nữa không?(Quang Minh - Bình Dương)
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lê Thị Hồng Sơn - Tổ tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ của Công ty Luật Everest - trả lời:
Điều 40 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 quy định: “Tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền tác giả theo quy định của pháp luật về thừa kế là chủ sở hữu các quyền quy định tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 của Luật này”
Khoản 3,điều 19 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 quy định về quyền nhân thân như sau:“công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm”.
Điều 20 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 quy định về quyền tài sản như sau:
1.Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:a) Làm tác phẩm phái sinh;b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;c) Sao chép tác phẩm;d) Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;đ) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.
2. Các quyền quy định tại khoản 1 Điều này do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện theo quy định của Luật này.
3. Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3 Điều 19 của Luật này phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả”.
Như vậy, quyền tài sản trong quyền tác giả cũng được coi là tài sản thừa kế, anh trai của anh là người được thừa kế duy nhất theo di chúc, như vậy, anh trai của anh hoàn toàn được hưởng các quyền tài sản trong quyền tác giả, nói cách khác là được hưởng các khoản lợi có được từ việc khai thác các bài thơ của bác anh.
Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.