Thế nào là Doanh nghiệp tư nhân?

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp

Hỏi: Tôi đang muốn thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Đề nghị Luật sư tư vấn, thế nào là Doanh nghiệp tư nhân? (Đào Hường - Phú Thọ)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật gia Khương Thị Thu Hà - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp khá phổ biến ở Việt Nam hiện nay, phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Khoản 1 điều 183 luật doanh nghiệp năm 2014 quy định:
”Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”.
Như vậy, trong doanh nghiệp tư nhân chủ sở hữu duy nhất là một cá nhân, mỗi cá nhân đó chỉ được phép thành lập một doanh nghiệp tư nhân và không được phép đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên của công ty hợp danh. Theo đó Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.
Theo quy định của pháp luật, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm quản lý và có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
Vì Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân nên tùy thuộc vào khả năng kinh tế và nguồn vốn có thể huy động, chủ sở hữu tự đăng kí vốn đầu tư. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản. Cũng do đó mà chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với các khoản nợ và nghĩa vụ khác của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Đây cũng là một trong số nguyên nhân khiến doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.
Cũng chính vì chỉ có một chủ sở hữu và không có tư cách pháp nhân nên rủi ro khi đầu tư vào doanh nghiệp tư nhân khá cao, đồng thời khiến cho khách hàng lo ngại về việc hợp tác kinh doanh. Mặc dù có quyền thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Ngoài ra chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình nhưng phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực thi hành. Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp. Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quy định, trong hợp đồng cho thuê.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.