-->

Thành lập trung tâm hoạt động theo luật khoa học công nghệ, cần thủ tục gì?

Trung tâm khi thành lập, buộc phải đăng ký mã số thuế theo nguyên tắc trên, và phải đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ được cấp Giấy phép thành lập hay Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

Hỏi: Bên tôi thành lập 1 trung tâm hoạt động theo Luật Khoa học công nghệ đã được Sở Khoa hoc và công nghệ Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học Công nghệ. Tôi hiện nay muốn thành lập một trung tâm tư vấn và dưới sự quản lý trực tiếp của Công ty tôi là Công ty Cổ phần. Đề nghị Luật sư tư vấn, khi thành lập, trung tâm đó có cần phải đăng kí mã số thuế không? Nếu như không đăng kí mã số thuế bên Trung tâm có phải nộp bất kỳ loại thuế nào không? Và không đăng kí mã số thuế Trung tâm đây có được hoạt động không? (Vũ Hải Nam - Hà Nội).
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Vương Tùng Anh - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:


Điều 2 Thông tư số 80/2012/TT-BTC Hướng dẫn Luật Quản lý Thuế về đăng ký thuế quy định các đối tượng đăng ký thuế bao gồm:
"1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ, hàng hoá. 2. Cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. 3. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 4. Tổ chức được ủy quyền thu phí, lệ phí. 5. Tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài hành nghề độc lập kinh doanh tại Việt Nam phù hợp với luật pháp Việt Nam có thu nhập phát sinh tại Việt Nam. 6. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến các vấn đề về thuế như: các Ban quản lý dự án, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế nhưng được hoàn thuế, hoặc được tiếp nhận hàng viện trợ từ nước ngoài. 7. Tổ chức, cá nhân khác có phát sinh khoản phải nộp Ngân sách nhà nước."

Thứ hai, căn cứ vào Điều 1 và Điều 3 Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg quy định:

"Các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế là đối tượng nộp thuế theo pháp luật Việt Nam đều phải thực hiện kê khai, đăng ký thuế với cơ quan thuế để được cấp mã số xác định đối tượng nộp thuế (gọi tắt là mã số thuế)." "Các đối tượng thuộc diện phải kê khai, đăng ký thuế theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này phải thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác các chỉ tiêu theo mẫu "tờ khai đăng ký thuế" với cơ quan thuế địa phương để được cấp mã số thuế. Khi có sự thay đổi các chỉ tiêu đã đăng ký, các đối tượng nộp thuế phải khai báo ngay với cơ quan thuế cấp mã số các chỉ tiêu thay đổi này."

Theo trường hợp của anh (chị), anh (chị) muốn thành lập Trung tâm hoạt động trong lĩnh vực Khoa học - Công nghệ dưới sự quản lý trực tiếp của Công ty bên anh (chị) là Công ty Cổ phần, như vậy Trung tâm sau khi thành lập sẽ là đơn vị trực thuộc doanh nghiệp của anh (chị). Căn cứ vào các quy định pháp luật về Thuế nêu trên, sau khi Trung tâm thành lập, Trung tâm của anh (chị) bắt buộc phải đăng ký mã số thuế và kê khai thuế đầy đủ theo pháp luật hiện hành. Cụ thể, theo điểm c) khoản 3 Điều 3 Thông tư số 80/2012/TT-BTC quy định:

"Mã số thuế 13 số (N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10 N11N12N13) được cấp cho: - Các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có phát sinh nghĩa vụ thuế kê khai nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế; - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc tổng công ty, trực thuộc doanh nghiệp có phát sinh nghĩa vụ thuế. Các tổ chức, cá nhân được quy định tại điểm này được gọi là “Đơn vị trực thuộc”, đơn vị có “đơn vị trực thuộc” được gọi là “đơn vị chủ quản”. Đơn vị trực thuộc trước khi đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì đơn vị chủ quản phải kê khai các đơn vị này vào “Bảng kê các đơn vị trực thuộc” để cơ quan thuế cấp mã số thuế 13 số."

Như vậy Trung tâm của anh (chị) sau khi thành lập, buộc phải đăng ký mã số thuế theo nguyên tắc trên, và phải đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ được cấp Giấy phép thành lập hay Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

Nếu như Trung tâm không đăng ký mã số thuế theo pháp luật quy định, thì theo Điều 24 Thông tư số 80/2012/TT-BTC quy định:

"Người nộp thuế vi phạm về đăng ký thuế và sử dụng sai mã số thuế sẽ bị xử phạt đối với các hành vi vi phạm về kê khai đăng ký thuế đã quy định tại các Luật thuế và các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thuế."

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.