Tạm ngừng hoạt động kinh doanh có phải nộp thuế?

Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.

Hỏi: Công ty tôi là công ty TNHH có 03 thành viên, để sắp xếp lại tổ chức và chuyển sang địa điểm mới nên công ty tôi muốn tạm ngừng hoạt động kinh doanh 6 tháng có được không? Thủ tục như thế nào? Trong khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh, công ty tôi có phải nộp thuế không? (Hoàng Minh - Hà Nội)

c

>>>Luật sư tư vấnpháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 19006198

Luật gia Vũ Thị Nhung - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Luật doanh nghiệp năm 2014 (Luật số 68/2014/QH13)) quy định như sau:

“Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo” (khoản 1 Điều 200)

“Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác” (khoản 3 Điều 200)

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định:

“Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng thời gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký” (khoản 1 Điều 57)

“Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, kèm theo thông báo phải có quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh” (khoản 3 Điều 57)

Trong trường hợp công ty anh sắp xếp lại tổ chức và chuyển sang địa điểm mới thì có quyền tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh, phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh (chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng kinh doanh), đồng thời phải gửi kèm theo quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên.Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, công ty anh vẫn phải nộp đủ số thuế còn nợ quy định tại khoản 3 Điều 200 Luật Doanh nghiệp.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.