Sửa nội dung tác phẩm, có xâm phạm quyền tác giả?

Sữa chữa và xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả chính là hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Hỏi: Đề nghị Luật sư cho biết, tôi đọc được một tác phẩm hay, sau đó sửa chữa một số nội dung của tác phẩm và xuất bản trong đó thay đổi tên tác giả thành tên của mình , vậy có được không?( Thanh Tâm – Nam Định )
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lê Thị Hồng Sơn - Tổ tư vấn Luật Sở hữu trí tuệ của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Điều 28Văn bản hợp nhất số19/VBHN-VPQHnăm 2013quy định về hành vi xâm phạm quyền tác giả như sau:
Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả; Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả”. ( khoản 5 và khoản 11 )
Như vậy,với hành visửa chữa một số nội dung của tác phẩm và xuất bản trong đó thay đổi tên tác giả thành tên của anhmà không được sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả là đang xâm phạm quyền tác giả của chủ sở hữu tác phẩm đó.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm