-->

Sau sinh con có được hưởng chế độ dưỡng sức không?

Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 30, khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật này mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ năm ngày đến mười ngày trong một năm.

Hỏi: Tôi nghỉ hưởng chế độ thai sản là từ 12/12/2015 đến 12/06/2016. Tôi sinh mổ (bằng phẫu thuật) nên tôi xin nghỉ dưỡng sức 07 ngày do sức khỏe yếu. Tôi hỏi kế toán về chế độ nghỉ dưỡng sức thì tôi được trả lời là không được hưởng lương và cũng không được hưởng trợ cấp dưỡng sức sau sinh. Nhờ luật sư giải đáp giúp, trường hợp của tôi không được hưởng trợ cấp dưỡng sức sau sinh, có đúng không? (Nguyễn Thanh - Nghệ An)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 37 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định về chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản như sau: “1. Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 30, khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật này mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ năm ngày đến mười ngày trong một năm. 2. Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung".

Theo khoản 2, khoản 3 Điều 17 Nghị định 152/2006/NĐ-CP: số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời quyết định, nếu sinh con bằng phẫu thuật nghỉ tối đa 7 ngày (sinh thường là 5 ngày). Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo quy định: một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung (nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình) và 40% nếu nghỉ tại cơ sở tập trung. Nếu sau khi anh (chị) sinh sức khỏe còn yếu thì việc công ty trả lời anh (chị) không được hưởng trợ cấp sau sinh là sai. Cơ quan bảo hiểm có trách nhiệm thanh toán khoản trợ cấp này cho anh (chị).

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.