-->

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký thành lập tổ chức khoa học và công nghệ để quý vị tham khảo.

Nhà nước và pháp luật là những hiện tượng xã hội rất phức tạp và đa dạng được nhiều môn khoa học xã hội nói chung và khoa học pháp lý nói riêng. Lý luận về nhà nước và pháp luật nghiên cứu các vấn đề về nhà nước và pháp luật một cách toàn diện...

Khoa học Luật Hiến pháp là tổng thể các tri thức, các quan điểm khoa học về cơ sở chính trị, xã hội và các quy luật khách quan của việc tổ chức quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, về mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân phục vụ quyền lợi của nhân dân.

Là một khoa học độc lập, khoa học luật Hiến pháp có một hệ thống nhất định, đó không chỉ đơn thuần là sự tổng hợp những tri thức mà là hệ thống tri thức có liên quan chặt chẽ với nhau.

Khoa học luật hành chính là một khoa học pháp lí chuyên ngành. Sự phát triển của khoa học luật hành chính liên quan chặt chẽ với quá trình hình thành và phát triển của bộ máy nhà nước cùng sự hình thành và phát triển của hệ thống văn bản pháp luật.

Ngoài mối quan hệ với các ngành khoa học pháp lý khác, khoa học luật Hiến pháp còn có quan hệ mật thiết với các môn khoa học không pháp lý như: Khoa học kinh tế chính trị, chủ nghĩa cộng sản khoa học, triết học... và nhất là khoa học chính trị (chính trị học).

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp cung cấp vật liệu nha khoa có phải là kinh doanh có điều kiện không.

Phương pháp nghiên cứu cảu lý luận về nhà nước và pháp luật là những nguyên tắc và cách thức hoạt động khoa học nhằm đạt tới chân lý khách quan dựa trên cơ sở của sự chứng minh khoa học.

Trung tâm khi thành lập, buộc phải đăng ký mã số thuế theo nguyên tắc trên, và phải đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ được cấp Giấy phép thành lập hay Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

Điều 9 của thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BQP-BYT có hướng dẫn về phân loại sức khỏe để xét điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự

Việc trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình thì không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao.

Ngoài việc phải đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh trên giấy phép kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ khám, chữa nha khoa cũng sẽ phải làm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm.